Personskadeerstatningsrett – hovedlinjer og utvalgte emner

Alle som arbeider med personskadeerstatning må ha oversikt over de grunnleggende reglene om ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Dette kurset gir deg de nødvendige grunnkunnskapene du trenger for å håndtere personskadeoppgjør.

Tid

24. – 25. mai.

Påmeldingsfrist: 24. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

17 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 500 NOK

Andre: 7 500 NOK

+ valgfrie tillegg

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper, dommere og andre som arbeider med personskadeerstatning må kjenne til de grunnleggende reglene om ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Personskadeerstatningsretten involverer en rekke grensesnitt mellom juss og medisin, samt har flere grenseflater mot økonomi. Kurset vil gi de nødvendige grunnkunnskapene for å kunne påta seg slike oppdrag/håndtere personskadeoppgjør. Kurset er meget praktisk lagt opp med gruppeoppgaver med integrert gjennomgang av beregningsverktøy som gjennomgås i plenum. Kurset vil også belyse kapitaliseringsrente-dommen (Kreutzer) fra Høyesterett desember 2014, herunder i forbindelse med kursets "coachede" gruppearbeid

«Personskadeerstatningsrett – hovedlinjer» viderefører og sammenføyer de mest sentrale delene av det tidligere «Grunnkurs i personskadeerstatning I» og «Grunnkurs i personskadeerstatning II». Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Hvem passer kurset for?

Privatpraktiserende advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere i forsikringsselskaper, pasientskadeordningen mv. og andre som har behov for å lære grunnreglene i personskadesaker.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Hovedlinjer i tre sentrale ansvarsgrunnlag

  • Bilansvaret
  • Pasientskadeansvaret
  • Yrkesskadeansvaret
Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo

11:00 Pause
11:15 Årsakssammenheng og bevis – hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på nakkeslengskader Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo

13:00 Lunsj
13:45 Årsakssammenheng og bevis fortsetter Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

15:30 Pause
15:45 Ménerstatning Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

16:30 Pause
16:45 Skadelidtes medvirkning Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

17:30 Pause
17:45 Spesialisterklæringer - generell del Advokat, Toril Haugan,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo

18:15 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff og felles middag (På Pir4, Bryggen 1) Egen påmelding.
9:00 Barneerstatning Advokat, Anne Grethe Kjelland,
Codex Advokat Oslo As, Oslo

10:15 Pause
10:30 Barneerstatning fortsetter Advokat, Anne Grethe Kjelland,
Codex Advokat Oslo As, Oslo

11:15 Pause
11:30 Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – generell del Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:30 Lunsj
13:30 Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – generell del fortsetter Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

14:30 Pause
14:40 Hovedlinjer i erstatningsutmålingen - utvalgte emner Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

15:15 Pause
15:30 Oppreisningserstatning, med vekt på bilansvaret Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

16:30 Pause
16:45 Spesialisterklæringer - mandat og utarbeidelse

  • Mandat for utarbeidelse av spesialisterklæring 
  • Utarbeidelse av spesialisterklæring
  • Bruk av spesialisterklæringer
Advokat, Anne Grethe Kjelland,
Codex Advokat Oslo AS, Oslo

Dr., Thomas Glott,
Sandvika Nevrosenter, Sandvika

17:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
23. – 24. mai. Kr 1 218 / 24. – 25. mai. Kr 1 218

Rom/frokost er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise. Middag, egen påmelding. Denne faktureres fra JUS på forhånd.

Annet

Aperitiff og middag 24. mai. Kr 800

Middagen består av aperitiff, 3-retter med drikke. Middagen holdes i lune, lyse og moderne omgivelser hos Pir4, Bryggen 1.

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

September