Personvern i digitale medier

Det er ikke bare GDPR som er relevant når personopplysninger behandles eller publiseres digitalt. På dette kurset lærer du om de viktigste personvernreglene som kan spille inn. Velkommen til JUS og bok hos Gyldendal.

Meld meg på

Tid

28. aug.

Påmeldingsfrist: 6. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Gyldendal Norsk Forlag, Sehesteds gate 4, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 717 NOK

Andre: 3 217 NOK

JUS I SAMARBEID MED ANDRE

Hva lærer du?

Når mennesker eller virksomheter publiserer eller behandler opplysninger om andre personer i digitale medier, gjelder det en rekke rettslige begrensninger av hensyn til personvernet. Noen av disse er tradisjonelle regler om privatlivets fred, retten til eget personbilde og vernet mot ærekrenkelser. I tillegg har vi personopplysningslovgiven, som gjelder generelt for elektronisk behandling av personopplysninger. Som følge av Norges gjennomføring av EUs nye personvernforordning (GDPR), har vi fått helt en helt ny personopplysningslov. Det er få eller ingen virksomheter som ikke publiserer og/eller behandler personopplysninger digitalt. De må derfor forholde seg til flere lover og lovbestemmelser om personvern, og enhver advokat bør derfor ha en grunnleggende kunnskap om dette rettsområdet i 2018.

Foredragsholderne har sammen forfattet boken Personvern. Publisering og behandling av personopplysninger (Gyldendal 2018), og de vil på dette kurset gi en oversikt over de sentrale reglene på feltet.

Som deltaker vil du også få med ditt eget eksemplar av boken, samt få mulighet til å stille forfatterne spørsmål mens de kurser advokater om de viktigste reglene innen personvern i Norge.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister i offentlig og privat sektor som jobber med personvern

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Regler om privatlivets fred, retten til eget personbilde og vernet mot ærekrenkelser som begrenser adgangen til å publisere opplysninger om andre personer Advokat, Jon Wessel-Aas,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Regler om privatlivets fred, retten til eget personbilde og vernet mot ærekrenkelser begrenser adgangen til å publisere opplysninger om andre personer Advokat, Jon Wessel-Aas,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

11:15 Lunsj
11:45 Personopplysningsloven med GDPR

Hva slags opplysninger og behandlinger omfattes – om aktørene, prinsippene og rettsgrunnlag.

Advokat, Magnus Ødegaard,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

12:30 Pause
12:45 Hva advokatene må vite om GDPR

De registrertes rettigheter, nye krav til databehandler, risikovurderinger den behandlingsansvarlige må foreta

Advokat, Magnus Ødegaard,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

13:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

September