Praktisk patentprosess

Arbeider du med patentrettslige spørsmål? Her får du en praktisk innføring i arbeidet med patentsaker for domstolene.

Tid

26. sep.

Påmeldingsfrist: 28. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 11, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er særlig myntet på advokatfullmektiger og advokater som arbeider med patentrettslige spørsmål. Under kurset får du blant annet en innføring i identifikasjon og presentasjon av partens hovedbudskap, organisering av arbeidet, kartlegging av faktum og sikring av opplysninger/bevis, tekniske saksforhold og sakkyndige vitner, disposisjoner, hjelpedokumenter og parts-/vitneavhør. Det vil bli satt av tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Hvem passer kurset for?

Advokatfullmektiger, advokater, jurister og andre som arbeider med patentrettslige spørsmål.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Patentprosess som fagdisiplin.

Oversikt over søksmålsformene.

Opptakten til saken.

Midlertidig forføyning.

9:45 Pause
10:00 Patentbegrensning.

Domstolenes kompetanse.

Partenes rådighet.

10:45 Pause
11:00 Bevis og fagkyndighet.
11:45 Lunsj
12:45 Saksforberedelsen.

Stevning, tilsvar, sluttinnlegg, utdrag.

13:30 Pause
13:45 Hovedforhandlingen.

Disposisjon og hjelpedokumenter

Parts- og vitneavhør.

14:30 Pause
14:45 Sanksjoner.

Påstandsutforming.

Anke og gjenopptakelse.

Advokat, Are Stenvik,
Advokatfirmaet BA-HR DA, Oslo

Advokat, Gunnar Sørlie,
Advokatfirmaet BA-HR DA, Oslo

15:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Patent-, varemerke- og designrett

JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i november hvert år, i Larvik. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige- og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder nedenfor på mobil 48204565 eller epost mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget