Profesjonell forhandling – forhandlinger med flere parter

Hvem skal du forhandle med, når skal du forhandle og hva skal du forhandle om?

Meld meg på

Tid

14. mai.

Påmeldingsfrist: 16. apr.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Arveoppgjør, gjeldsforhandlinger, forliksforhandlinger med mulige regresskrav er bare noen av de mange forhandlingssituasjoner der du må forhandle med flere parter. Med flere parter øker kompleksiteten i forhandlingene. Det gjør behovet for gode analyseredskaper og forhandlingsferdigheter enda større. I slike situasjoner vil resultatene ofte bero på forhold som påvirkes lenge før forhandlingsmøtet begynner. Hvem skal du forhandle med, når skal du forhandle og hva skal du forhandle om?  

Dette høyst interaktive kurset trekker veksler på forhandlingsforskning fra psykologi og andre relevante akademiske fag, som formidles gjennom rollespill, praktiske oppgaver og andre former for erfaringsbasert læring. 

Etter endt kurs vil deltakerne:

  • Forstå grunnleggende trekk ved flerpartsforhandlinger og hvordan du kan påvirke dem
  • Kjenne til hvordan koalisjoner dannes og hvordan man effektivt bygger og bryter koalisjoner
  • Ha trent seg i praktiske og realistiske forhandlingssituasjoner med flere parter.

Kursleder og den faglig «røde tråden» i alle kursene i profesjonell forhandling er Sverre Blandhol. Han vil trekke inn andre i forbindelse med temaer, gruppearbeid, fasilitering av øvelser mv.

Begrenset antall deltakere.

For å delta på kurset skal du ha gjennomført kurset «Profesjonell forhandling», «Strategiske forhandlinger» eller våre forhandlingskurs med lærekrefter fra Harvard. Hvis du har deltatt på kurs fra andre aktører kan du kontakte prosjektleder før eventuell påmelding. Vi ønsker å legge til rette for best mulig utbytte.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som forhandler eller deltar i forhandlinger i forbindelse med sitt arbeid. Kurset passer også for ledere, tillitsvalgte og andre som trenger forhandlingskompetanse.

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Flere aktører - større kompleksitet

Emner som gjennomgås: 

  • Forhandlinger med flere parter 
  • Kartlegging av parter 
  • Prosessdesign 
  • Koalisjoner og koalisjonsdannelser 
  • Gruppeprosesser i flerpartsforhandlinger. 

 

Arbeidsform: 

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. 

Advokat, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Forhandlinger

Innen område «Forhandlinger» tilbyr JUS blant annet kurs i forliksforhandlinger, strategiske forhandlinger, kontraktsrisiko, og meklingsutdanningen . I juni 2018 arrangerer JUS for tredje gang forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt direktør Torill Løebekken på tol@jus.no.

 

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars

Juni