Prosess i skatte- og avgiftssaker

Å prosedere skattesaker for domstolene krever en kombinasjon av inngående skattefaglig kompetanse og en forståelse av hva som skal til for å overbevise og vinne frem i en rettssak. På dette kurset er målet å gjøre gode skatteadvokater og -rådgivere til like gode prosedyreadvokater.

Meld meg på

Tid

10. nov.

Påmeldingsfrist: 12. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 900 NOK

Andre: 3 550 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Å prosedere skattesaker for domstolene krever en kombinasjon av inngående skattefaglig kompetanse og en forståelse av hva som skal til for å overbevise og vinne frem i en rettssak. Siktemålet med kurset er å gi skatte- og avgiftsjurister (advokater, rådgivere og ansatte i Skatteetaten) en bedre forståelse av hvordan sakene behandles i domstolene, herunder hvordan staten forbereder rettssakene, hvordan det kan oppleves å møte staten i retten, og hva som egentlig kan føre til at et skatte- eller avgiftsvedtak kjennes ugyldig. 

Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, skattejurister, dommere som har saker og ev. skal prosedere skattesaker

Program /

Skriv ut
8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Hvordan forbereder staten skatte- og avgiftssaker for domstolene?

  • Hvordan samarbeider prosessfullmektig og klient ( skatteetaten)?Hvem er ansvarlig for hva?
  • Forankring av prosessstandpunkter mv., herunder betydningen av om saken reiser folkerettslige spørsmål
  • Hvordan stiller staten seg til anmodninger om foreleggelse for EFTA-domstolen?
  • Betydning om staten representeres av RA eller privatpraktiserende advokat?
  • Kort om rettssaksinstruksen
  • Hva skal til for at staten "kaster kortene"? Kort om fremgangsmåten ved forlik
  • Trender på rettssaksområdet (interessant statestikk mv.)
Underdirektør Camilla C. Lindeman,
Skatteetaten

Advokat Ole Kristian Rigland,
Regjeringsadvokaten

10:30 Pause
10:45 Statens opptreden i skatte- og avgiftssaker for domstolene - ris og ros fra skattytersiden Advokat Hugo Pedersen Matre,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Bergen

11:30 Lett bespisning
12:00 Hva kan gjøre et skattevedtak ugyldig?

  • Domstolene fatter ikke realitetsavgjørelser, og kan bare prøve gyldigheten av skattevedtaket. Et skattevedtak kan lide av en rekke "feil" uten å være ugyldig - hva kan påvirke gyldigheten?
  • Betydningen av feil i faktum, mangler i begrunnelsen og andre saksbehandlingsfeil, mangler i rettsanvendelsen.
Advokat Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

13:00 Kursslutt

Foredragsholdere

Kontaktpersoner

Skatterett

"Det årlige skatterettskurset" i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettskurs" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og tilbys ca.annet hvert år. I tillegg tilbyr vi flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne fagansvarlig jurist Eric Roe, ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget