Regelteknikk – gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver

På dette kurset gjennomgår vi de viktigste problemstillingene og fallgrubene ved gjennomføring av EØS-forordninger og -direktiver.

Meld meg på

Tid

4. jun.

Påmeldingsfrist: 6. mai.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Nationaltheatret Konferansesenter KS Agenda, Haakon VII' gate 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Vi gjennomgår de viktigste problemstillingene og fallgrubene ved gjennomføring av EØS-forordninger og direktiver. Kurset er skreddersydd for jurister som jobber med emnet.

Gjennomføring av EU/EØS-forordninger og -direktiver er et kurs som hører inn under tematikken regelteknikk.

Deltakere som tar kurset trenger ikke å ha tatt tidligere kurs i praktisk regelteknikk. Kurset veksler mellom teori og praktiske oppgaver.

«Utrolig bra – virkelig kjempeflinke foredragsholdere – topp kvalitet!»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater særlig innen offentlig forvaltning. Kurset er også nyttig for medlemmer utenfor offentlig sektor, men vi gjør oppmerksom på at kurset er tilpasset den primære målgruppen.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Del I - Innledning

 • En oversikt over EØS-avtalen

Del II - Innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen

 • Prosessen med å innlemme rettsakten i EØS-avtalen
 • Særlig om EØS-relevans
 • Om tilpasningstekst og forbehold
 • Om protokoll 1 om gjennomgående tilpasning
10:15 Pause
10:30 Del II fortsetter

Del III - Gjennomføring av forordninger 

 1. Gjennomføringen skal skje "som sådan"
 2. Gjennomføring av vage og upresise bestemmelser
 3. Informasjonsbehovet ved inkorporasjon

 

11:30 Lunsj
12:15 Oppgaver

Del IV - Gjennomføring av direktiver (ca. 12.40)

1. Hvilke direktivbestemmelser skal gjennomføres?

2. Hvor skal de gjennomføres?

3. Hvordan skal de gjennomføres?

13:00 Pause
13:15 Del IV - fortsetter

Oppgaver

14:00 Pause
14:15 Del V - Andre rettsakter mv.

 • Vedtak, rekommandasjoner mv.
 • Forordninger som endrer direktiv og motsatt
 • Gjennomføringens negative side
15:00 Pause
15:15 Del VI - Tilknyttede spørsmål

 • Suverenitetsavståelse
 • Reservasjonsrett
 • Gjennomføringsfrist
 • Konsekvensene av manglende gjennomføring

Evt. oppgaver

16:00 Oppsummering, spørsmål og avslutning Advokat, Torje Sunde,
Regjeringsadvokaten

Lovrådgiver, Ida Sørebø,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

Skriv ut hele programmet

Regelteknikk

"Regelteknikk" - eller "Praktisk regelteknikk" - har ikke noe fagutvalg, men holdes fast av stipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum fra Universitetet i Oslo med supplement fra foredragsholder lovrådgiver Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet. Kursene er svært godt evaluert. Antall deltakere er begrenset til 30, og det er rom for spørsmål selv om undervisningen er relativt intensiv. Det avholdes 1 - 2 kurs i semesteret med tittel ”Praktisk regelteknikk”. Disse kursene går over 2 dager. Det er tilknyttet en nettside www.regelteknikk.no med eget passord.

Vi arrangerer også "Regelteknikk - Gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver" 1-2 ganger pr. semester. Dette kurset arrangeres i tilknytning til et av de øvrige, men med separat påmelding.

 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

 

Mer informasjon om fagutvalget