Regelteknikk - gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver

På dette kurset gjennomgår vi de viktigste problemstillingene og fallgrubene ved gjennomføring av EØS-forordninger og -direktiver.

Meld meg på

Tid

9. jun.

Påmeldingsfrist: 11. mai.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Vi gjennomgår de viktigste problemstillingene og fallgruvene ved gjennomføring av EØS-forordninger og direktiver. Kurset er skreddersydd for jurister som jobber med emnet.

Gjennomføring av EU/EØS-forordninger og -direktiver er et kurs som hører inn under tematikken regelteknikk.

Deltakere som tar kurset trenger ikke å ha tatt tidligere kurs i praktisk regelteknikk. Kurset veksler mellom teori og praktiske oppgaver.

«Utrolig bra – virkelig kjempeflinke foredragsholdere – topp kvalitet!»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Jurister/advokater særlig innen offentlig forvaltning. Kurset er også nyttig for medlemmer utenfor offentlig sektor, men vi gjør oppmerksom på at kurset er tilpasset den primære målgruppen.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Del I - Innledning

 • En oversikt over EØS-avtalen

Del II - Innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen

 • Prosessen med å innlemme rettsakten i EØS-avtalen
 • Særlig om EØS-relevans
 • Om tilpasningstekst og forbehold
 • Om protokoll 1 om gjennomgående tilpasning
10:15 Pause
10:30 Del II fortsetter

Del III - Gjennomføring av forordninger 

 1. Gjennomføringen skal skje "som sådan"
 2. Gjennomføring av vage og upresise bestemmelser
 3. Informasjonsbehovet ved inkorporasjon

 

11:30 Lunsj
12:15 Oppgaver

Del IV - Gjennomføring av direktiver (ca. 12.40)

1. Hvilke direktivbestemmelser skal gjennomføres?

2. Hvor skal de gjennomføres?

3. Hvordan skal de gjennomføres?

13:00 Pause
13:15 Del IV - fortsetter

Oppgaver

14:00 Pause
14:15 Del V - Andre rettsakter mv.

 • Vedtak, rekommandasjoner mv.
 • Forordninger som endrer direktiv og motsatt
 • Gjennomføringens negative side
15:00 Pause
15:15 Del VI - Tilknyttede spørsmål

 • Suverenitetsavståelse
 • Reservasjonsrett
 • Gjennomføringsfrist
 • Konsekvensene av manglende gjennomføring

Evt. oppgaver

16:00 Oppsummering, spørsmål og avslutning Advokat, Torje Sunde,
Regjeringsadvokaten

Lovrådgiver, Ida Hauger Sørebø,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

Skriv ut hele programmet

Regelteknikk

Innen fagområde «Regelteknikk» - eller «Praktisk regelteknikk» arrangerer vi flere kurs. JUS har et fast samarbeid med universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum (UiO) og avdelingsdirektør Arnulf Tverberg (Justis- og beredskapsdepartementet), som foredragsholdere. Kursene får svært gode evalueringer, og er begrenset opp til 30 deltakere. Det avholdes ett til to kurs i semesteret, med tittelen «Praktisk regelteknikk». Disse kursene går over 2 dager. Vi arrangerer også "Regelteknikk - gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver", en til to ganger pr. semester. Dette kurset arrangeres i tilknytning til et av de øvrige.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

 • 7. jun
  -
  8. jun
  Regelteknikk

  Praktisk regelteknikk (ekstrakurs)

  Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

  Innføringskurs / 12 juridiske timer / Oslo