Sentrale arbeidsrettslige emner

Ønsker du en god oversikt og forståelse over arbeidsretten? På dette kurset får du en gjennomgang av sentrale temaer, fra noen av de beste på området.

Meld meg på

Tid

15. okt.

Påmeldingsfrist: 16. sep.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en innføring i sentrale og praktiske emner i arbeidsretten. Formålet er at kurset skal gi deltakerne oversikt over og forståelse for arbeidsretten. Hovedvekt på den individuelle arbeidsretten.

Hvem passer kurset for?

Advokater, arbeidsrettsjurister og andre som arbeider med eller ønsker å arbeide med arbeidsrett.

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Kurset vil behandle følgende emner:

  • Arbeidsrett i et nøtteskall: Individuell og kollektiv arbeidsrett. Offentlig og privat sektor. Regelverket i hovedtrekk. Den internasjonale rammen. Arbeidsrettslig metode.
  • Arbeidstakerbegrepet
  • Generelt om reglene om bruk av arbeidskraft - midlertidig ansettelse/innleie/entreprise.
  • Praktiske råd ved utforming av arbeidsavtaler. Lønn og pensjon. Arbeidstid.
  • Styringsrett - grunnlag og grenser.
  • Likebehandling og diskrimineringsforbud.
  • Endringsprosesser og virksomhetsoverdragelse.
  • Opphør av arbeidsforhold - materielt og prosessuelt.
Advokat, Tron Dalheim,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

Førsteamanuensis, ph.d., Marianne Jenum Hotvedt,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Nestleder, Tron L. Sundet,
Arbeidsretten

11:30 Lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

April

November

September