Sentrale emner i helseretten

Ønsker du oversikt over den løpende utviklingen i helseretten? Her får du en innføring i de viktigste emnene innen sentrale helserettslige lover.

Tid

28. feb.

Påmeldingsfrist: 19. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Helseretten er i løpende utvikling og mengden av juridiske problemstillinger er omfattende. Målet med dette kurset er å gi en oversikt over prinsipper, reguleringssystem og de viktigste rettigheter og plikter i sentrale helserettslige lover. Dette gjelder pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og tjenestelovene for kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. 

 

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker en oversikt over helseretten og et innblikk i de viktigste emnene. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i helserett. Kurset passer også for deg som ikke er jurist og som ønsker et juridisk overblikk over dette rettsområdet.

Program

8:45 Registrering og velkomstkaffe
9:20 Introduksjon ved kursleder
9:30 Hva er helserett? Oversikt, prinsipper og kilder Stipendiat, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

10:30 Pause
10:45 Pasienters rett til helsetjenester Professor dr. juris, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:30 Lunsj
12:30 Forsvarlighetskravet. Reaksjoner og tilsyn Stipendiat, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

13:30 Pause
13:45 Informasjonsplikter. Kravet til samtykke Professor dr. juris, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

14:30 Pause
14:45 Frivillighet og tvang. Oversikt over tvangsreglene i helseretten Professor dr. juris, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

15:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

Oktober