Sentrale emner i prosjektoppgjør

Etter endt kurs vil du ha et overblikk over de generelle og viktigste prinsippene for behandling av prosjektoppgjør.

Meld meg på

Timer

1 juridisk time / 1 eiendomstime

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 900 NOK

Andre: 1 450 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er særlig rettet mot advokater som gjennomfører prosjektoppgjør - oppgjør etter Bustadsoppføringsloven. Det er ikke nødvendig med vesentlige forkunnskaper for å få utbytte av kurset, men det vil være en fordel om du har lest aktuelle uttalelser og rundskriv fra Finanstilynset, i relasjon til meglers håndtering av prosjekter og prosjektoppgjør.

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Kursemner
 • Bustadoppføringsloven 
Advokat, Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

Leksjon 2: Garantier – Betalingsvilkår etter bustadoppføringsloven

Garantier 

 • De formelle rammene 
 • Garanti etter § 12
 • Garanti etter § 47

Betalingsvilkår etter bustadoppføringsloven 

 • Oversikt
 • Depositum
 • Mulig avtalevilkår 
Leksjon 3: Midlertidig brukstillatelse
Leksjon 4:

 • Dagmulkt, omtvistet vederlag
 • Dokumentavgift
 • Renteberegning 
Leksjon 5:

 • Blancoskjøte
 • Gjennomføring av oppgjør 
 • Noen særlige problemstillinger 
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 4. september 2018.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs