Sivilprosess – aktiv saksstyring

Gjør advokatarbeidet mer effektivt. Advokat Knut Boye «styrer» deg gjennom tvistelovens regler, og dommerens og advokatenes rolle i prosessen.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 15. jan. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset skal gi advokatene de verktøy som skal til for å bedre samhandlingen med retten og gjøre saken bedre tilskåret og effektiv. Dette vil være både til klientens beste og gjøre advokatarbeid mer effektivt og målrettet. 

I møte med aktiv saksstyring fra dommere, krever dette mer forberedelse fra advokatenes side

 • Tiltak før planmøtet 
 • Forberedelse til og bruk av planmøtet
 • Aktiv saksforberedelse etter planmøtet
 • Saksstyring under hovedforhandlingen

Kurset gir deg gjennom foredrag, intervjuer med dommere og rollespill, de verktøy for å gjennomføre en mer effektiv saksforberedelse og hovedforhandling

Det er utarbeidet felles retningslinjer for behandling av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Det er også utarbeidet felles maler for planmøter og innkalling til planmøter. Stevning og tilsvar skal danne grunnlag for rettens behandling av saken.

Planmøte, beramming og vurdering av rettsmekling skal kunne gjennomføres på grunnlag av disse dokumentene. Advokat Knut Boye «styrer» deg gjennom tvistelovens regler og dommerens og advokatenes rolle i prosessen. Det anbefales å ha følgende dokumenter for hånden for å få best mulig utbytte av kurset: Tvisteloven og Felles retningslinjer for behandling av sivile saker

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og jurister som arbeider med sakførsel og prosedyre

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Presentasjon av foredragsholder
 • Presentasjon kurset
 • Oversikt
 • Aktiv saksstyring – klientens perspektiv
 • Tvistelovens målsetning og verktøy
 • Bakgrunn for initiativet
 • Arbeidsgruppen
 • Andre lovgivningsinitiativ
 • Hva er nytt i FR
Advokat, Knut Boye,
Advokatfirma Knut Boye, Oslo

Leksjon 2: Aktiv saksstyring før planmøtet

 • Tvl. § 9-4 (1)
 • Tvl. § 9-2 / § 9-3 Stevningen/tilsvaret
 • Innkallingen til planmøtet
Leksjon 3: Aktiv saksstyring i planmøtet - 1

 • Rettsmegling
 • Særlige behandlingsregler
 • Skriftlige innlegg
 • Bevistilbud
Leksjon 4: Aktiv saksstyring i planmøtet - 2

 • Bevisbestridelse
 • Beramming
 • Meddommere mv.
Leksjon 5: Aktiv saksstyring frem til hovedforhandling

 • Aktiv saksstyring etter planmøtet
 • Nye anførsler og bevis
 • Ved oppstart av hovedforhandling
Leksjon 6: Aktiv saksstyring under hovedforhandling

 • Aktiv saksstyring under innledningsforedragene
 • Aktiv saksstyring under avhør
 • Aktiv saksstyring under prosedyrene
Leksjon 7: Aktiv saksstyring i ankesaker

 • Tidsbruk i ankesaker
 • Oppsummering - advokatens oppgave
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er à jour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato, eller så lenge du har et aktivt abonnement.

E-kurset er inkludert i abonnementet JUS Digital. Les mer om det her.

Publisert: 15. jan. 2021

Sivilprosess

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for deg som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker, og får svært gode tilbakemeldinger. Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg.
Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no. eller mobil 901 04 650.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

Oktober