Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker

Over tre samlinger i høst vil du få en praktisk innføring i arbeid med sivile rettssaker for domstolene. Kurset er særlig myntet på advokatfullmektiger og advokater uten mye prosedyreerfaring.

Meld meg på

Tid

4. – 12. des.

Påmeldingsfrist: 6. nov.

Timer

9 juridiske timer

Fagområde

Sted

Advokatfirmaet BAHR, Tjuvholmen alle 16, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 7 500 NOK

Andre: 9 500 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en praktisk innføring i arbeid med sivile rettssaker for domstolene, og er særlig myntet på advokatfullmektiger og advokater uten særlig prosedyreerfaring. Kurset består dels av foredrag i praktiske emner og dels i gjennomføring av øvelser. Eksempler på de emner som kursdeltagerne gis innføring i, er bl.a. identifikasjon og presentasjon av partens hovedbudskap, organisering av arbeidet, kartlegging av faktum og sikring av opplysninger/bevis, tekniske saksforhold og sakkyndige vitner, vurdering av og råd til klient om sakens godhet, estimater og sakskostnader, disposisjoner og hjelpedokumenter, opptreden i retten og parts-/vitneavhør. I de praktiske øvelsene vil kursdeltagerne bli inndelt i grupper. Gruppene skal – med utgangspunkt i et konkret saksforhold – skrive skisse til stevning/tilsvar, holde et kort innledningsforedrag for enten saksøker/saksøkte samt gjennomføre vitneavhør. De praktiske øvelsene krever en del egeninnsats for at deltakerne skal få fullt utbytte av kurset. Foredragsholderne vil evaluere og gi tilbakemelding til gruppene på de praktiske øvelsene.

«Synes dette var et veldig bra kurs. Flinke forelesere og bra opplegg. Veldig lærerikt! »
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Advokatfullmektiger og advokater uten særlig prosedyreerfaring

Samling 1

17:00 Temaer

  • Faktorer som avgjør seier eller tap
  • Forholdet til klienten
  • Sakens faktum
  • Saksforberedelse og hovedforhandling
  • Presentasjon av praktisk oppgave
20:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Samling 2

17:00 Temaer

Forutsatt forberedelse: Innledningsforedrag og eksaminasjon av part/vitne ( omfang - henholdsvis 6 og 5 minutter på hvert lag).

Innlevering av kortfattet skisse til disposisjon til innledningsforedrag i forkant.

Program:

  • Innledningsforedrag - fremføring basert på praktisk oppgave
  • Parts- og vitneavhør - praktisk øvelse
  • Gjennomgang av/tilbakemelding på praktisk oppgave
20:00 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Samling 3

17:00 Temaer

Forutsatt forberedelse:

Prosedyre ( omfang - 8 minutter på hvert lag). Det skal ikke innleveres noe på forhånd.
Prosedyre - fremføring basert på praktisk oppgave

Gjennomgang av/tilbakemelding av praktisk oppgave
Etter avsluttet hovedforhandling/når dom kommer
Anke- og anketilsvar
Når saken er endelig avsluttet

20:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Sivilprosess

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for deg som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker, og får svært gode tilbakemeldinger. Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg.
Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no. eller mobil 901 04 650.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

Oktober