Svalbardkurset 2020 – Personvern i helsesektoren

JUS gjentar suksessen og arrangerer nytt fordypningskurs på Svalbard! NB. Merk tidlig påmeldingsfrist.

Venteliste

Tid

12. – 15. mar.

Påmeldingsfrist: 1. nov.

Timer

14 juridiske timer

Fagområde

Sted

Funken Lodge, Vei 212-4, Postboks 548, Longyearbyen

Kursavgift

Medlemmer: 6 900 NOK

Andre: 8 500 NOK

+ valgfrie tillegg

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Den siste tiden har vi vært vitne til at det er flere rettslige problemstillinger som oppstår i arbeidet med GDPR, særlig i helsesektoren. JUS har derfor bestemt at vi etablerer et kurs for særlig de som jobber innen helsesektoren. Dette er et spesialkurs hvor vi går i dypden på de særlige problemstillingene som oppstår i helsesektoren, hvordan skal man håndtere taushetsplikten sett opp mot reglene om GDPR? Digital pasientsikkerhet, kunstig intelligens og sekundær bruk av data er noen av temaene vi går inn på. Vi har landets fremste eksperter som foredragsholdere. Det vil være mulighet for faglig diskusjoner og bygge nettverk. 

Merk at det er begrenset med plasser og at påmeldingsfristen er 1. november.  

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med personvern og især i helsesektoren.

Program

9:50 Reise fra Oslo
14:00 Ankomst Longyearbyen. Transport til Funken Lodge Hotel
14:50 Enkel lunsj / håndmat
15:30 Hvem gjør hva på helsesektoren, og hvilke utfordringer skaper organiseringen?

Ulike aktører presenterer hvilke temaer de arbeider med som treffer krysningsfeltet mellom helseretten og personvernretten, og hvilke rettslige dilemmaer de møter. Denne sesjonen er ment som en innledning for programmet og diskusjonene for resten av seminaret

 

 

Fagdirektør, Camilla Nervik,
Datatilsynet

Juridisk direktør, Birgitte Jensen Egset,
Direktoratet for e-helse, Oslo

16:30 Pause
16:45 Velkommen fra Sysselmannen Seniorrådgiver, Martine Løvold,
Sysselmannen, Svalbard

17:30 Pause
17:45 Oversikt over personvern- og i helseretten

Personvernregelverket er generelt utformet og gjelder alle samfunnsområder. I tillegg er det gitt særreguleringer for enkelte områder som f eks helse. For å forstå innholdet i personvernrettigheter- og plikter innen helsesektoren, er det mange regelsett som må leses i sammenheng. Det skal foretas avveininger mellom ulike hensyn, samtidig som enkelte plikter ikke kan fravikes.

I denne sesjonen gjennomgås de ulike relevante regelsettene med tanke på hvordan de virker sammen, hvordan de vektes mot hverandre ved eventuelle konflikter og hvordan EMK og andre overordnede rettsregler for rettssikkerhet spiller inn

Stipendiat, Heidi Beate Bentzen,
Universitet i Oslo - Senter For Medisinsk Etikk

18:45 Pause
19:00 Personvern og taushetsplikt

Personopplysningsvernet gir oss rett til beskyttelse av våre opplysninger i form av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Taushetsplikten er et nødvendig virkemiddel for å ivareta tillitsforholdet mellom pasienter og helsepersonell. Samtidig er den enkeltes taushetsplikt med på å sikre at personopplysningsvernet i form av konfidensialitet blir reelt og etterlevd, uten at plikten alene medfører tilstrekkelig konfidensialitetssikring.

 

Målet for sesjonen er å gjennomgå innholdet i pliktene, sammenligne og vise felleselementer

 

Seniorrådgiver, Camilla Nervik,
Datatilsynet

Post.doc, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo

19:45 Slutt for dagen
20:15 Felles avgang middag på Nansen Restaurant
8:00 Frokost
8:30 Valgfrie aktiviteter - hundesledetur, kulturhistorisk vandring i Longyearbyen eller isgrotte
12:30 Tilbake til hotellet
13:00 Lunsj
14:00 Svalbard- en historisk gjennomgang Seniorrådgiver, Martine Løvold,
Sysselmannen, Svalbard

14:45 Pause
15:00 Juridiske og organisatoriske utfordringer med etablering av plattformer på helsesektoren

Det er flere store, nasjonale løp innen helsesektoren for å utrede og utvikle såkalte plattformer, hvor enten helsedata samles eller hvor kommunikasjon om helsedata samles. Eksempler på slike plattformer er Helseanalyseplattformen, Velferdsteknologisk knutepunkt, En innbygger – en journal, Helsenorge.no, Helseplattformen og det norske genreferanseregisteret, som er under utredning.

Disse samlingene av data og kommunikasjon har klart mange fordeler, men de kan også bringe med seg nye utfordringer. Et utvalg av løsninger vil presenteres i sesjonen, og følgende rettslige problemstillinger vil drøftes, med hovedvekt på rammeverket i Helseanalyseplattformen:   

 

  • Juridisk rammeverk
  • Behandlingsansvar
  • Samtykkeløsninger
  • Endring i pasientrollen – innbygger ivaretar sikkerheten
  • Personvernløsninger
  • Risiko og DPIA

 

Juridisk direktør, Birgitte Jensen Egset,
Direktoratet for e-helse, Oslo

16:00 Foredraget fortsetter Juridisk direktør, Birgitte Jensen Egset,
Direktoratet for e-helse, Oslo

17:00 Pause med enkel servering
17:15 Sekundærbruk av data og krav til rettslig grunnlag, supplerende rettsgrunnlag, GDPR, EMK art 8

Det nye personvernregelverket har endret på forvaltningspraksisen rundt godkjenning av sekundærbruk av data. Det er ikke lenger plikt til å innhente forhåndsgodkjenning til behandling av personopplysninger til disse formålene. Videre er det en klar holdning til at alle rettsgrunnlagene i personvernforordningen artikkel 6 er likestilte.
 

Vi ser på de ulike rettslige grunnlagene i forordningen artikkel 6, samtykkets betydning og begrensninger, kravene til supplerende rettslig grunnlag i artikkel 6.3, overordnede krav til hjemmelsgrunnlag i lys av grunnleggende rettssikkerhetskrav og legalitetsprinsippet, og den norske løsningen for disse behandlingsformålene.

 

 

Post doc., Anne Kjersti Cecelia Befring,
Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo

Fagdirektør, Camilla Nervik,
Datatilsynet

Stipendiat, Heidi Beate Bentzen,
Universitet i Oslo - Senter For Medisinsk Etikk

18:15 Slutt for dagen
19:45 Felles avgang middag på Coal Miners Bar & Grill
9:00 Fridag eller scootertur
9:30 Valgfri aktivitet: Heldags scootertur til Tempelfjorden
18:00 Ankomst tilbake på hotellet
19:00 Aperitiff
19:30 Felles middag på hotellet
9:00 Morgenkaffe
9:30 Digital pasientsikkerhet

Tradisjonelt har personvern i helsesektoren vært ensbetydende med selvbestemmelse og taushetsplikt. Nye, teknologiske og digitale former for helsehjelp tvinger frem nye måter å ivareta personvernet, herunder personopplysningsvernet på. 

I sesjonen vil vi gjennomgå de ulike elementene i informasjonssikkerhetskravene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

 

 

Direktør, Bjørn Erik Thon,
Datatilsynet, Oslo

Fagdirektør, Camilla Nervik,
Datatilsynet

Post.doc, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo

Stipendiat, Heidi Beate Bentzen,
Universitet i Oslo - Senter For Medisinsk Etikk

10:30 Pause
10:45 Kunstig intelligens i helsesektoren

Bruk av kunstig intelligens kan være utfordrende sett opp mot personvernrettigheter, og vi gjennomgår aktuelle problemstillinger i lys av personvernforordningens grunnprinsipper i artikkel 5.

 

 

Stipendiat, Heidi Beate Bentzen,
Universitet i Oslo - Senter For Medisinsk Etikk

11:45 Persontilpasset medisin

Helsedirektoratet arbeider med en strategi for persontilpasset medisin, og de utreder blant annet de juridiske utfordringene ved denne formen for helsehjelp innebærer, både i henhold til dagens helselovgivning og til personvernregelverket.  

 

Sesjonen brukes til å presentere de aktuelle juridiske problemstillingene.

 

 

 

Stipendiat, Heidi Beate Bentzen,
Universitet i Oslo - Senter For Medisinsk Etikk

Post doc, Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:45 Enkel lunsj / håndmat
13:15 Avreise med buss til flyplassen
14:55 Avreise fra Longyearbyen til Tromsø/Oslo. Ankomst Oslo ca. kl 19.10
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Annet

Hundesledetur 13. mar. Kr 1 590

Vi henter dere på hotellet og kjører ut til Bolterdalen hvor alle får varmedress, støvler, votter, lue og hals. Guiden gir dere en innføring i sledekjøringens mysterier og hjelper alle med å sele på hundene og spenne dem for sleden. Dere vil kjøre 2 og 2 på hvert hundespann, med en guide som kjører foran gruppen. (Hundesledeturen går parallelt med isgrotteturen og kulturhistorisk møte).

Isgrottetur 13. mar. Kr 895

Bli med under breen og se fascinerende formasjoner skapt av is og stein. Dette er en opplevelse som tar pusten fra de fleste. Fra Longyearbyen reiser vi opp på Longyearbreen med beltevogn. Deltakerne hentes på hotellet med buss / beltebil og settes av i nærheten av isgrotten. Det siste stykket går man på truger. Vi gjør oppmerksom på at vi noen steder må krype. Gruppen følges av en guide med nødvendig sikkerhetsutstyr.Turen anbefales ikke til personer som lider av klaustrofobi eller bevegelsesbesvær. (Isgrotteturen går parallelt med hundesledeturen og kulturhistorisk møte).

Kulturhistorisk møte med Longyearbyen 13. mar. Kr 699

En lokalkjent guide tar dere med gjennom Longyearbyen og stedets spennende historie. På turen besøker dere Svalbard Museum og Galleri Svalbard. Emner som vil bli belyst er historie, geologi, flora, fauna og dagens samfunn. Svalbard Museum er et natur- og kulturhistorisk museum som presenterer bruddstykker fra Svalbards over 400 år lange historie. Galleri Svalbard består bl.a. av over 40 originalarbeider av kunstneren Kåre Tveter, kjent som lysets maler, en unik samling eldre kart, bøker med kulturhistorisk tilknytning til Svalbard og et flott bildespill. Turen gjennom Longyearbyen forgår i buss. Turen forutsetter minimum 15 deltakere.(Kulturhistorisk møte går parallelt med hundesledeturen og isgrottetur).

Heldags scootersafari til Tempelfjorden 14. mar. Kr 3 195

Gruppen hentes på hotellet i buss. Etter briefing og utdeling av bekledning setter vi kursen mot Tempelfjorden. Turen går gjennom arktisk natur, og kanskje opplever vi noe av Svalbards spennende dyreliv underveis, "kongen av arktis" har et fint fangstområde på fjordisen ved Tuna breen. Vi gjør en stopp ved det historiske området Fredheim, hvor fangstmannen Hilmar Nøis bodde i sin fangststasjon i over 30 år. Vi får se den gamle hytten hvor det ene barnet hans ble født, og den nyere og større hytten han bygde for sin annen kone. Inkludert er alt sikkerhetsutstyr, varmedress, varme støvler, finlandshette, hjelm, hansker etc. Man må ha gyldig førerkort på bil eller motorsykkel for å kunne kjøre snøscooter. Tidligere erfaring med snøscooter er ikke nødvendig. Turen går i litt kupert terreng. Gravide kan ikke delta. Oppgi i kommentarfeltet hvis du skal ha med en kursdeltaker på din scooter og navnet på passasjeren. (Pris for passasjer kr. 1595,-)

Flybilletter tur/retur Oslo-Longyearbyen 12. mar. Kr 4 551

Prisen er kr 4 551,- inkl. skatter og avgifter (med forbehold om endring i skatter og avgifter). Tidspunktene står i programmet. Tilknytningsbilletter må ordnes på egenhånd. Avbestilling etter mandag 30. desember tilkommer et avbestillingsgebyr for billettene. Deltakerne kan gjerne bestille flybilletter selv - både SAS og Norwegian flyr til Longyearbyen.

Opphold enkeltrom 12. mar. Kr 8 070

Oppholdsutgiftene inkluder 3 netter i enkeltrom med frokost, en enkel middag på Coal Miners' Bar & Grill på torsdagen (2 drikke inkludert) og en middag på Nansen Restaurant (1 drikke inkludert) på fredagen. I tillegg er det inkludert en felles 3-retters festmiddag med drikke til på hotellet lørdag kveld. Transport tur/retur mellom flyplassen i Longyearbyen og hotellet er også inkludert i denne pakken.

Drikkekort 12. mar. Kr 375

Longyearbyen var inntil langt utpå 80-tallet en company-town. Gruveselskapet hadde all makt og full kontroll. Til og med inntak av alkohol var underlagt streng kontroll. Gruvearbeidere måtte bruke alkoholkort når de skulle sikre seg en dram eller ølflaske. Med disse kortene ble drikkevarer rasjonert ut. For oss fastboende Svalbardianere eksisterer denne regelen selv i dag når de skal handle på polet. Du får selvsagt kjøpt drikkevarer på utesteder uten rasjonering i dag, men Hurtigruten Svalbard har opprettet et helt eget alkoholkort, som kan brukes i alle våre serveringssteder. (Husets Bistro, hvor vi skal spise en av middagene er ikke et av Hurtigruten Svalbards spisesteder.) Foruten å være en kul Svalbard-suvenir, så gjør også kortet oppholdet for deg og dine mer praktisk og enkelt (5 gjenstander på kortet). Alkoholkortet gjelder for kjøp av alkohol i Hurtigruten Svalbards restauranter på Svalbard; Funktionærmessen, Restaurant Nansen, Barentz Pub & Spiseri, Coal Miners’ Bar & Grill og Funken Bar. Alkoholkortet er kun gyldig for bruk under oppholdet.

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April