Tilbakehold og deponering i overleveringsfasen etter avhl. og buofl.

-Herunder instruksjonsretten etter buofl. mellom overlevering og overskjøting

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kjøper kan ha behov for å sikre sine motkrav, typisk som følge av mangler eller forsinkelse, i forbindelse med overtakelse og sluttoppgjør. Slik sikring kan skje ved tilbakehold. I avtaler omfattet av bustadoppføringslova, er det i tillegg særregler om deponering av omtvistet beløp. Det er økende bevissthet hos boligkjøpere om dette, og tilbakehold og deponering er derfor svært praktisk. I dette kurset ser vi på vilkårene for tilbakehold og deponering. Blant temaene som belyses spesielt, er spørsmålet om når retten til tilbakehold og deponering opphører, når kjøper må frigi tilbakeholdt/deponert beløp og i hvilken grad kjøper kan «bytte» grunnlaget for tilbakehold/deponering f.eks. når det oppdages nye mangler etter overtakelse.

 

Leksjoner

Tilbakehold og deponering i overleveringsfasen etter avhl. og buofl. Advokat, Pål Grønnæss,
OBOS BBL, Oslo

Tilbakehold og deponering i overleveringsfasen etter avhl. og buofl.
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs