Tiltakspakker - skatt innland

Det er lagt frem ulike tiltakspakker på skatte- og avgiftsområde. Kurset vil ha hovedvekt på de to mest aktuelle tiltakspakkene og et par relevante uttalelser som følge av virusutbruddet. 
Dette er et e-kurs, slik at du kan se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 950 NOK

Andre: 2 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det er lagt frem ulike tiltakspakker på skatte- og avgiftsområde. Kurset vil ha hovedvekt på de to mest aktuelle tiltakspakkene og et par relevante uttalelser som følge av virusutbruddet. Visse forutsetninger må være oppfylt før en kan søke om tiltakspakker, det er stilt krav til dokumentasjon som må følge med søknaden, og søknad må leveres innenfor angitte frister. Dette bør søkere og de som rådgir søkerne kjenne til.

Det gis en oversikt over de viktigste skatte- og avgiftsendringene,  en gjennomgang av statens låne- og garantiordninger,  nærmere om kompensjasjonsordningen, og uttalelser knyttet til merverdiavgift og omgjøring av utbytte.

Skatteetatens oversikt over tiltakspakker;
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ 

https://kompensasjonsordning.no/

 

_____

 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

 

 

Hvem passer kurset for?

Allmennpraktiserende advokater, dommere og jurister i offentlig forvaltning som har behov for oppdatering i skatterett.

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning med kort presentasjon/oversikt over tiltakspakker Advokat, Tone Kaarbø,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

Leksjon 2: Oversikt over skatte- og avgiftsendringer Partner , Bjørgun Jønsberg,
Ernst & Young Advokatfirma AS

Leksjon 3: Statens låne- og garantiordning Advokat, Tone Kaarbø,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

Leksjon 4: Kompensasjonsordningen Partner , Bjørgun Jønsberg,
Ernst & Young Advokatfirma AS

Leksjon 5: Prinsipputtalelse fra Skatteetaten vedrørende omgjøring av utbytte Partner , Bjørgun Jønsberg,
Ernst & Young Advokatfirma AS

Leksjon 6: Uttalelse fra Finansdepartementet vedrørende merverdiavgift ved leiefritak/betalingsutsettelser Advokat, Tone Kaarbø,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 28. april 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.  

 

Skatterett

"Det årlige skatterettskurset" i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettskurs" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og tilbys ca.annet hvert år. I tillegg tilbyr vi flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne den fagansvarlige nedenfor.

Mer informasjon om fagutvalget