Utbyggingsavtaler - spleiselag med og uten kommunen

Her får du et godt grunnlag i arbeidet med utbyggingsavtaler. Ofte møter du offentlig rett og privatrett i samme prosess. Bli forberedt på situasjoner du skal ta stilling til underveis i arbeidet!

Meld meg på

Timer

3 juridiske timer / 3 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 950 NOK

Andre: 2 450 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtaler? Og hva hvis utbygger stiller påkravsgaranti i forbindelse med utbyggingsavtalen - er rekkefølgebestemmelsene så oppfyllt?  I utbyggingsavtaler møter du offentlig rett (plansiden) og privatrett (avtalesiden); en ekte hybrid. Du skal beherske begge deler uansett om du representerer kommunen eller utbyggeren. Dette kurset gir deg et godt grunnlag til å arbeide med utbyggingsavtaler og være forberedt på de situasjoner du skal ta stilling til underveis i prosessen. Du får også gode råd til hvordan du kan få bedre og mere holdbare avtaler.

Leksjoner

Del 1 (1): Plan- og rekkefølgebestemmelser Advokat, Geir Frøholm,
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Oslo

Advokat, Tone Ingrid Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Del 1 (2): Plan- og rekkefølgebestemmelser
Del 2: Avtalerett med fokus på tvistesituasjonen
Del 3: Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven
Del 4: Utvalgte temaer; "gratispassasjerer", momskompensasjon mm.
Del 5: Utbyggingsavtalens innhold- hva bør reguleres?
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 5. desember 2016.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober