Webinar: Den nye rekonstruksjonsloven – en gjennomgang av reglene

Velkommen til JUS-webinar om den nye midlertidige loven om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven). Her får du en god gjennomgang av reglene, med mulighet til å stille spørsmål.

Meld meg på

Tid

4. jun.

Påmeldingsfrist: 3. jun.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Hvor som helst

Kursavgift

Medlemmer: 950 NOK

Andre: 1 350 NOK

ANDRE KURS

Hva lærer du?

I lys av den nye rekonstruksjonsloven som trådte i kraft 11. mai 2020 tilbyr JUS et foredrag med en gjennomgang av reglene, presentert av Stine Dalenhag Snertningdalen og Knut Ro. Bankenes perspektiv på den nye loven vil bli belyst av Eva Terese Daugstad.

Advokat Knut Ro og Stine D. Snertingdalen har begge gjennom sine verv i Konkursrådet bidratt med innspill til Justisdepartementet i prosessen frem mot den midlertidige rekonstruksjonsloven som trådte i kraft 11. mai 2020. Videre deltok begge i referansegruppen til utreder Leif Villars-Dahl i hans arbeid med å utrede og komme med forslag til ny rekonstruksjonslov i 2016.

Eva Terese Daugstad har deltatt i fagarbeidet med rekonstruksjon i DNBs juridiske avdeling, og har som tidligere advokat i Kvale Advokatfirma over 10 års erfaring fra å bistå bostyrere og banker i gjeldsforhandlinger og konkurser.

Deltakerne vil få anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Ubegrenset antall plasser på webinaret.

 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, bankansatte og andre som er ansatt i andre typer finansinstitusjoner, revisorer og andre som arbeider med disse problemstillingene.

Program

9:00 Den nye rekonstruksjonsloven - en gjennomgang av reglene

Foredraget vil blant annet ta for seg følgende temaer:

  • Det økonomiske vilkåret for å åpne rekonstruksjon
  • Kreditors adgang til å begjære rekonstruksjon
  • Forslaget til rekonstruksjon, herunder frivillig og tvungen rekonstruksjon, konvertering av gjeld til aksjekapital, og salg av virksomhet som del av rekonstruksjonen
  • Finansiering av rekonstruksjonen, herunder pant med superprioritet Stemmeregler, herunder samtykke ved passivitet
  • Skattekreditors prioritet
  • Særskilte regler for små foretak
  • Et kritisk blikk på reglene ut fra bankenes perspektiv

Deltakerne vil få anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Advokat, Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Knut Ro,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Eva Terese Daugstad,
DNB-Advokatene, Oslo

10:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du vil få tilsendt lenke til webinaret dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne under webinaret. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk. Ubegrenset antall plasser på webinaret.

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer i Kristiansand. Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de store møteplassene til JUS, med over 200 jurister og advokater til stede. I tillegg arrangeres jevnlig kurs i Norge og utlandet i andre juridiske emner, som hører inn under dette fagområde. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober