Webinar: Rekonstruksjon

Norsk «Chapter 11 light» – reglene, prosessen i praksis og erfaringer så langt

Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? Velkommen til JUS-webinar om rekonstruksjon!

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer (juni). Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de virkelig store møteplassene til JUS. Livestream-kurset i 2020 samlet 270 jurister og advokater!
I tillegg arrangeres jevnlig kurs som hører inn under dette fagområde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs