Advokatkurset 1 høst

Advokatkurset

Justisdepartementet har gitt Juristenes Utdanningssenter i oppdrag å gjennomføre advokatkurset. JUS har over 25 års erfaring med å utdanne fullmektiger, og tilbyr fire kurs hvert semester. Advokatkurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Her kan du lese mer om innholdet i Advokatutdanningen.

 


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs