Grunnleggende EØS-rett

Hva er egentlig EØS og EØS-rett? På dette e-kurset får du en god innføring i grunnleggende EØS-rett; fra avtalens hoveddel, det indre marked, metode og generelle prinsipper, erstatning, innvirkning på norsk prosessrett og foreleggelser av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen.

Kursavgift

Medlemmer: 3 400 NOK ekskl. mva.

Andre: 4 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

E-kursene har følgende tema:

 • Hva er egentlig EØS-rett? Introduksjon og grunntrekk v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
 • Nærmere om det indre marked og de fire friheter v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
 • Rettsanvenderens møte med EØS-retten; EØS-rettslig metode; Domstolskontroll med EØS-rett v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
 • Praktiske rettskildesøk v/ Hovedbibliotekar Inger M. Hamre, UiO, Nordisk institutt for sjørett
 • Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett og advokat Stephan L. Jervell, Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo
 • EØS-rettslig erstatningsansvar v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett
 • EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett og foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen v/ Høyesterettsdommer Henrik Bull, Norges Høyesterett

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som trenger innføring i grunnleggende EØS-rett

Leksjoner

Modul 1 – EØS og EØS-rett - Introduksjon og grunntrekk Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Modul 1, leksjon 1: Hva er egentlig EØS og EØS-rett?

 • Introduksjon og grunntrekk
 • Hva er EØS?
 • Hva er EØS-rett?
 • Hvorfor er EØS så viktig?
Modul 1, leksjon 2: EØS-avtalens hoveddel og generelle prinsipper

 • EØS-avtalens hoveddel
 • Generelle EØS-rettslige prinsipper
 • Grunnleggende rettigheter i EØS
Modul 1, leksjon 3: Direktiver og forordninger

 • Generelt om direktiver og forordninger
 • Direktiver og gjennomføring
 • Forordninger og gjennomføring
 • Forbedringer
Modul 1, leksjon 4: Uriktig gjennomføring – hva da?

 • Generelt om konsekvenser med mulig uriktig gjennomføring
 • Nærmere om forrang
Modul 2 – Nærmere om det indre markedet og de fire friheter Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Modul 2, leksjon 1: Det indre marked og de fire friheter

 • Generelt om det indre marked
 • Forhold til sekundærlovgivning
 • Når gjelder de fire friheter?
 • Fire friheter – «analyseskjema»
Modul 2, leksjon 2: Når er en regulering som utgangspunkt ulovlig?

 • Restriksjoner og forskjellsbehandling
 • Restriksjoner utover forskjellsbehandling
 • Begrensninger i restriksjonsforbud
Modul 2, leksjon 3: Rettferdiggjøring

 • Generelt – oversikt
 • Begrunnelsen – lovlige og ulovlige hensyn
 • Forholdsmessighet generelt
 • Egnethet
 • Nødvendighet
Modul 3 – Rettsanvenderens møte med EØS-retten Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Modul 3, leksjon 1: EØS-rettslig metode og generelle prinsipper

 • EØS-rettslig metode
 • Homogenitet
 • EØS-konform tolkning
 • Primærrett og sekundærrett
Modul 3, leksjon 2: Nærmere om tolkningsprinsipper og rettskilder

 • Tolkning av EØS-avtalens hoveddel
 • Tolkning av sekundærlovgivning
 • Praksis fra EFTA-domstolen
 • Praksis fra EU-domstolen
Modul 3, leksjon 3: Hvor finne kildene?

 • Praktiske tips 1 (eur-lex)
 • Praktiske tips 2 (Generelt – curia og eftacourt)
Modul 3, leksjon 4: Domstolskontrollen

 • Generelt om domstolskontroll
 • Foreleggelse for EFTA-domstolen?
 • Anvende EØS ex officio?
Modul 4 – Praktiske rettskildesøk Hovedbibliotekar Inger M. Hamre,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

Modul 4, leksjon 1: EØS rettskilder

 • Lovdata
 • LovdataPro
 • Europalov
 • EEA-lex
 • EFTA
 • ESA
 • EFTA domstolen
 • Europapolitikk
Modul 4, leksjon 2: EU kilder

 • Eur-lex via LovdataPro
 • Eur-lex
 • EU domstolen/Curia
 • EUs hjemmeside
Modul 4, leksjon 3: Litteratur om EØS/EU
Modul 5 – Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger Stephan Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Partner Elisabeth Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Modul 5, leksjon 1: EØS-rettens relevans
Modul 5, leksjon 2: Negativ avgrensning

 • Hva omfattes ikke av EØS-retten?
Modul 5, leksjon 3: Positiv identifikasjon

 • Hvilke markører kan benyttes for å identifisere EØS-rettslige problemstillinger?
Modul 6 - EØS-rettslig erstatningsansvar Professor dr. juris Erling Hjelmeng,
UiO, Oslo

Modul 6, leksjon 1: Grunnlag, utvikling og forholdet til norsk rett

 • Utgangspunkter
 • Utvikling av ansvaret i EU
 • EFTA-domstolen
 • Norsk Høyesterett
Modul 6, leksjon 2: Ansvarsvilkår og ansvarssituasjoner

 • Ulike ansvarssituasjoner
 • Grunnleggende ansvarsvilkår
Modul 6, leksjon 3: Ansvarssituasjoner

 • Gjennomføring av direktiver
 • Brudd på reglene om offentlige anskaffelser
 • Brudd på konkurranseregele for foretak
 • Oppsummering
Modul 7 - EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett og foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen Høyesterettsdommer Henrik Bull,
Norges Høyesterett

Modul 7, leksjon 1: Innledning og EØS-avtalens innvirkning på norsk prosessrett

 • Sivilprosessen
 • Straffeprosessen
Modul 7, leksjon 2: Foreleggelser av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen

 • hvorfor
 • når
 • hvordan
 • prosedyren for EFTA-domstolen

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres.

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Kontaktpersoner

EU/EØS-rett

Hver høst arrangeres det årlige ajourføringskurset i EU/EØS-rett. I tillegg har vi både innførings- og fordypningskurs i EØS-rett i praksis. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard Vestmoen på e-post mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget