Personvernombudskurs – I

Her får du konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud. Få en praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger som du som ombud møter i ditt daglige virke. Du kan se kurset hjemmefra eller på jobben – når det passer!

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 15. mai. 2020

Ajourført: 24. apr. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 3 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 700 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Her får du en gjennomgang av tidsaktuelle problemstillinger. Kurset inneholder eksempler som illustrerer problemstillinger med forslag til løsninger. Datatilsynet og JUS har et godt samarbeid, hvor tilsynet her deler sine forventninger og erfaringer, inkludert hva de opplever som typiske spørsmål etter innføringen av EUs personvernforordning (GDPR).

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for jurister og andre som utøver rollen som personvernombud, og som ønsker en mer grunnleggende innføring i personvernregelverket og sin egen rolle. Også andre med ansvar for personvern i sin virksomhet vil kunne ha nytte av kurset.

Leksjoner

Personvernombudets rolle og ansvar Advokat Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Leksjon 1 – Innledning

 • Velkommen og en oversikt over kurset
 • Presentasjon av kursledere
Leksjon 2 – Introduksjon til kurset personvernombudets rolle og ansvar

 • Oversikt
 • Lovgivning
 • Grunnleggende prinsipper
Leksjon 3 – Organisering av rollen og personvernombudets stilling

 • Krav om personvernombud - hvilke virksomheter omfattes?
 • Tilsynsmyndighetenes praksis og konsekvenser av brudd- eksempler på praksis
 • Hvordan kan en virksomhet organisere rollen som personvernombud?
 • Krav til kompetanse
 • Personvernombudets stilling
 • Nødvendige ressurser
 • Rapportering
Leksjon 4 – Personvernombudets oppgaver og ansvar

 • Oppgaver som følger direkte av GDPR art. 38 og 39
 • Oversikt over andre bestemmelser som nevner personvernombudet
 • Nærmere om kravet til involvering
 • Andre oppgaver
Leksjon 5 – Kravet til uavhengighet

 • Ikke instrueres
 • Ikke avsettes
 • Ikke interessekonflikt ved andre oppgaver
Leksjon 6 – Utøvelse av rollen

 • Case til refleksjon
 • Tips
 • Oppsummering av veiledninger
Ajourføring Advokatfullmektig Lars Vinden,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo

Leksjon 7 – Innledning ajourføring

 • Rettspraksis
 • Tilsynspraksis
 • Veiledningsmateriale
 • Ny lovgivning
Leksjon 8 – Saker fra EU-domstolen og Schrems II

 • Fashion ID - felles behandlingsansvar
 • Planet 49 - cookiesamtykke
 • Asociatia de Proprietari - videoovervåkning

Schrems II - gyldigheten av standardkontraktklausuler (SCC)

Leksjon 9 – Tilsynssaker

 • Gjennomgang av tilsynssaker fra norske og utenlandske tilsynsmyndigheter
Leksjon 10 – Rettspraksis fra Norge

 • Domstolene
 • Personvernnemnda
Leksjon 11 – Statistikk - 2 år med GDPR i EU

 • Antall saker og notifikasjoner
 • Hva slags saker leder til gebyrer?
 • Med mer
Leksjon 12 – Veiledningsmateriale fra tilsynsmyndighetene

 • Personvernrådet
 • Nasjonale tilsynsmyndigheter
Leksjon 13 – Nytt fra lovgiversiden

 • Status på kommunikasjonsforordningen
 • Evaluering av GDPR
Leksjon 14 – Oppdatering fra Datatilsynet Fagdirektør og Datatilsynets koordinator for personvernombudsordningen Ove Skåra,
Datatilsynet

Hvordan jobbe med informasjonssikkerhet Senioringeniør Kristine Stenbro,
Datatilsynet

Leksjon 15 – Definisjoner, prinsipper og regelverk
Leksjon 16 – Internkontroll og informasjonssikkerhet

Internkontroll og informasjonssikkerhet

Leksjon 17 – DPIA, innebygd personvern og brudd på personalopplysningssikkerhet
Brudd på personvernopplysningssikkerheten - fra et praktisk perspektiv Advokatfullmektig Hedda Bjøralt Roald,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Leksjon 18 – Brudd på personopplysningsoversikten I

 • Kursoversikt
 • Brudd på personooplysningsoversikten
 • Melding og underretting
Leksjon 19 – Brudd på personopplysningsoversikten II

 • Tidsfrist
 • Personvernombudets rolle
 • Håndtere avviket
Leksjon 20 – Brudd på personopplysningsoversikten III

Arbeidet videre

 • Etterfølgende tiltak
 • Hva gjør datatilsynet

Oppsummering

Personvern i arbeidslivet Advokat Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 21 – Innledning

 • Presentasjon av tema – personvern i arbeidslivet
 • Kjennetegn ved dagens arbeidsliv
 • Bruk av ansattopplysninger
 • Forholdet til styringsretten
Leksjon 22 – Ansattes rett til personvern

 • Grunnleggende personkrav
 • Rettslig grunnlag for arbeidsgivere
 • Skjerpede kontrolltiltak
Leksjon 23 – Behandling av personopplysninger ifm. rekruttering

Behandling av personopplysninger ifm. rekruttering

Leksjon 24 – Særlig om lagring og sletting av ansattopplysninger

Særlig om lagring og sletting av ansattopplysninger

Leksjon 25 – Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-postkasse

 • Særlig om sletting av e-post
Leksjon 26 – Arbeidstakers innsyn i andre typer av systemer og logger

Arbeidstakers innsyn i andre typer av systemer og logger

Leksjon 27 – Arbeidstakers rett til innsyn

 • Ulike grunnlag for å kreve innsyn
 • Nærmere om innsyn etter GDPR artikkel 15
Leksjon 28 – Forholdet til tillitsvalgte

Forholdet til tillitsvalgte

Foredrag 29 – Avslutning

 • Hvilke utfordringer ser vi at virksomhet står overfor?
 • Hva skal til for å sikre etterlevelse av GDPR og hva er ombudets rolle?

 

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 24. april 2020.
Gå til www.jus.no/login for å se kurset.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 15. mai. 2020

Ajourført: 24. apr. 2020

Kontaktpersoner

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Niklas Heia på e-post nh@jus.no 


Mer informasjon om fagutvalget