Rekruttering til fagutvalg

Ønsker du å sitte i et av våre fagutvalg? På denne siden legger vi ut utlysninger av verv. Du kan også lese litt om hva det innebærer å sitte i et fagutvalg.

Juristenes Utdanningssenter har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. I møte mellom våre prosjektledere og fagutvalg utvikles nye fagtilbud, slik at alle jurister og advokater skal finne et relevant tilbud hos JUS.

Fagutvalgene er bredt sammensatt og består av særlig kvalifiserte fagpersoner innen sitt rettsområde. Sammen med prosjektleder tar utvalgene stilling til aktuelle temaer, årlig kursstruktur og utarbeider det faglige programinnholdet.

Interessert i å bidra? Du kan nå fremme ditt kandidatur til følgende fagutvalg:

 

Asyl- og utlendingsrett

Bank, finansiering og valuta

Barnerett

Compliance

Helse- og trygderett

Menneskerettigheter

Selskapsrett

Utdanningsrett

Fyll ut skjema her.

BINDER SAMMEN PRAKTIKERE OG AKADEMIA

Bilde av fagutvalgsmedlemmene Marianne Furuseth og Eva Drageset

– Dette er et spennende, nyttig og engasjerende verv hvor vi diskuterer fag fra ulike ståsted. Vi skal treffe bredt, men samtidig så smalt at det er relevant for den enkelte kursdeltaker, sier seniorrådgiver Marianne Frisvold Furuseth.

Hun er medlem av fagutvalget for bolig- og eiendomsrett, som ledes av jurist Elisabeth Hvaal Lingaas (JUS). Frisvold Furuseth arbeider som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og er et av seks medlemmer i utvalget, der alle har ulik faglig bakgrunn. Fra juni 2017 er hun advokatfullmektig i Bing Hodneland.

– Vi skal favne mange ulike interesser og bidra fra de ulike ståstedene man har. Vi henvender oss både til jurister i offentlig sektor og privat sektor, så det er viktig at vi har ulike ståsteder og fokusområder, sier Frisvold Furuseth.

Praktikere møter teoretikere

JUS og fagutvalgene har som oppgave å sikre at alle finner et kurs som passer for seg og sine behov. Det handler om å skape attraktive kurs som treffer bredt og er aktuelle. Derfor er sammensetningen av fagutvalgene viktig.

– Fagutvalgene bør ha en bred sammensetning, slik at man klarer å se hele bildet, sier senioradvokat Eva Drageset fra Steenstrup Stordange, SANDS.

Drageset er medlem av fagutvalget for erstatningsrett og har lang fartstid innen fagfeltet. Hun mener det har en verdi å binde sammen teoretikerne med dem som jobber med den praktiske jussen. I tillegg er hun opptatt av å lage møtesteder for dem som jobber med det aktuelle fagområdet.

– Som fagutvalgsmedlem må man være engasjert. Det nytter ikke å sitte der hvis man ikke er levende opptatt av faget. Vi skal finne de rette foredragsholderne til de rette temaene og bidra til kunnskapsdeling, sier Drageset.

Holder seg oppdatert

Fagutvalget for bolig- og eiendomsrett arrangerer tre årlige ajourføringskurs, i tillegg til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer. I tillegg til å være en hyggelig og sosial møteplass, krever et verv som fagutvalgsmedlem at man selv er faglig oppdatert. Noe som i seg selv oppleves som engasjerende.

– Det skjerper nyhetsinteressen, og man må være oppdatert innen det som kommer frem i tid, men også det som har skjedd innen rettspraksis. Det har og en verdi i seg selv å sitte sammen i en gruppe med andre så høyt kompetente mennesker. Vi er et lite land, så det er viktig at man samler kreftene, sier Frisvold Furuseth.

Publisert: 16.05.2017 av: Victoria Lillevik Kumwenda

Med rundt 200 kurs i året har Juristenes Utdanningssenter et fagtilbud innen de aller fleste juridiske fagområdene. Oversikten over fagområder finner du nederst på siden.

Kontaktpersoner

 • Eric Jonson Roe
  PROSJEKTLEDER/JURIST

  Eric Jonson Roe

  Fagutvalget for arbeidsrett, bistandsadvokater, skatterett
  m: (+47) 901 04 650
 • Torill Løebekken
  Prosjektleder/jurist

  Torill Løebekken

  Fagutvalget for barnerett, konkurranse- og statsstøtterett
  m: (+47) 922 11 266
 • Martin Seglen Baadshaug
  PROSJEKTLEDER/JURIST

  Martin Seglen Baadshaug

  Fagutvalget for asyl- og utlendingsrett, utdanningsrett
  m: m: +47 482 04 565
 • Gulsum Koc
  PROSJEKTLEDER/JURIST

  Gulsum Koc

  Fagutvalget for helse- og trygderett, compliance, selskapsrett
  m: m: (+47) 938 35 018