Øystein Myre Bremset

Øystein Myre Bremset er leder av BAHRs entreprisegruppe som er topprangert i Norge i Prospera-undersøkelsen i 2018, 2019 og 2020. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning, og har møterett for Høyesterett. Han er svært mye brukt som foredragsholder i Norge innenfor entrepriserett og sivilprosess.

Øystein Myre Bremset er foredragsholder på følgende kurs

  • E-kurs

    Byggekontrakter og entrepriserett

    Ajourføringskurs / 9 juridiske timer

    NYTT KURS

November