Alexander Cascio

Alexander Cascio er spesialisert innen arbeidsrett og pensjon. Han er advokat og medeier i Advokatfirmaet Fremmer, hvor han bistår arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner med saker innenfor hele arbeidsrettsfeltet. Han har tidligere arbeidet som arbeidsrettsadvokat i LOs juridiske avdeling og Advokatfirmaet Haavind, samt i domstolene.