Andreas M Kravik

Andreas Motzfeldt Kravik er underdirektør i Utenriksdepartementets rettsavdeling. Han har tidligere vært ambassaderåd ved Norges FNs delegasjon i New York, dommerfullmektig ved Drammen tingrett og ansatt ved FNs strafferettstribunal i Kambodsja. Kravik har publisert en rekke folkerettslige artikler i norske og engelske tidsskifter.