Anne L Valle

Anne har bred kompetanse på helserett. Hun har arbeidet mange år i Helse- og omsorgsdepartementet og er nå juridisk direktør i Helsedirektoratet.