Anniken Ramse

Anniken Ramse Arntzen er partner i Advokatfirmaet Seland Orwall AS. Arntzen har bred forretningsjuridisk erfaring, og arbeider hovedsakelig med selskapsrettslige og skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Hun bistår blant annet i transaksjoner, omstruktureringer og generasjonsskifter, samt skatte- og avgiftsrettslige spørsmål både av nasjonal og internasjonal karakter.