Erlend Haaskjold

Erlend Haaskjold er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt AS. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Haaskjold har i en årrekke undervist i sentrale formuerettslige emner ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og har blant annet skrevet boken Kontraktsforpliktelser (2. utg. 2013). Han har dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister.