Gjermund Mathisen

Gjermund Mathisen er direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling. Tidligere har han jobbet blant annet i ESAs juridiske avdeling, ved EFTA-domstolen og i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Gjermund har skrevet en rekke artikler og bøker, særlig om EØS-rett og annen internasjonal rett.

Gjermund Mathisen er foredragsholder på følgende kurs

November