Hanne Harlem

Hanne Harlem er kommuneadvokat i Oslo og arbeider som det med et bredt utvalg rettslige problemstillinger, herunder arbeidsrett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser og ulovlig støtte, kontrakts- og erstatningsrett. Hun har en sammensatt bakgrunn som jurist, leder og politiker. Som jurist har hun blant annet arbeidet hos Regjeringsadvokaten og i Norsk Hydro. Hun er medforfatter til kommentarutgave til Offentleglova.