Hans Jørgen Bender

Hans Jørgen Bender er partner i Selmer, og spesialist innen arbeidsrett. Han har bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning, transaksjoner og prosedyre, og bistår norske og internasjonale klienter med blant annet nedbemanning, omorganisering, virksomhetsoverdragelse, etablering av incentivordninger, brudd på lojalitetsplikt og konkurransebegrensninger, håndtering av varslingssaker og personalkonflikter.