Jenny Sandvig

Jenny Sandvig er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har senere tatt en LL.M. ved Harvard Law School med fordypning i klimarett og menneskerettigheter. Jenny har åtte års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett siden 2019. Hun har ført flere saker for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), og prosederte i 2016 saken A og B mot Norge for EMDs storkammer. Jenny har ellers jobbet i Europarådets rettsavdeling. Hun er i tillegg utdannet journalist ved Høgskulen i Volda, Danmarks Journalisthøjskole og Sciences Po’ (IEP Toulouse), og har fire års bakgrunn som journalist i Aftenposten.