Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad er advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har tidligere arbeidet blant annet som dommerfullmektig, forsvarer og som seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen. Han har særlig kompetanse innenfor prosess, offentlighet og innsyn samt strafferett.