Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig er professor ved Det juridiske fakultet, UiB. Han har særlig jobbet med problemstillinger knyttet til tvangstiltak i velferdsretten og til barns rettigheter. Det siste prosjektet gjaldt velferdstjenester til personer uten lovlig opphold. Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd og et samarbeid mellom samfunnsvitere og jurister. Søvig var leder av utvalget som utredet ny adopsjonslov (NOU 2014: 9). Han er nå leder for EAHL (European Association of Health Law).