Kjersti Lerkerød

Kjersti Lerkerød er senioradvokat i Kluge advokatfirma. Lerkerød har bred erfaring med kontrakts- og entrepriserettslige problemstillinger, herunder spørsmål knyttet til kontraktsinngåelse- og oppfølging, avbrudd og sluttoppgjørstvister. Lerkerød brukes jevnlig som foredragsholder innen entreprise- og kontraktsrettslige emner.

Kjersti Lerkerød er foredragsholder på følgende kurs

  • E-kurs

    Byggekontrakter og entrepriserett

    Ajourføringskurs / 9 juridiske timer

    NYTT KURS