Knud Jacob Knudsen

Knud Jacob Knudsen er foredragsholder på følgende kurs

  • E-kurs

    Byggekontrakter og entrepriserett

    Ajourføringskurs / 9 juridiske timer

    NYTT KURS