Knut Ro

Ro arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på oppkjøp, insolvens, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Ro har oppdrag som bostyrer for norske domstoler. Knut Ro har tidligere arbeidet for Generaladvokaten, som dommerfullmektig, sekretær for Forsikringslovutvalget og var medlem av Falkangerutvalget som reviderte konkursloven i 1993. Ro har gjennom en årrekke forelest i konkursrett på Universitetet i Oslo. Han innehar flere styreverv og er i dag fungerende formann i Konkursrådet.