Krister Mangersnes

Krister Mangersnes er partner og leder av patentavdelingen i Håmsø Patentbyrå. Krister har lang erfaring som europeisk patentfullmektig (EQE), og med å bistå norske og utenlandske klienter med rådgivning innenfor alle områder av immaterialrett, spesielt innenfor patent. Han har tung erfaring med innsigelses- og ankeprosesser, både overfor Patentstyret og KFIR i Norge og for det Europeiske patentverket. Krister benyttes ofte som sakkyndigvitne i rettssaker om patent og han bistår klienter med strategi i tvistesaker. Han er mye brukt som foredragsholder for næringslivet innenfor områdene immaterialrett og entreprenørskap. Krister har en doktorgrad i fysikk med spesialisering innenfor solcelleteknologi fra Universitetet i Oslo. Han har også bakgrunn som forsker innenfor solcelleteknologi fra Institutt for Energiteknikk.