Leif Petter Madsen

Leif Petter Madsen er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og leder firmaets fagområde for restrukturering og konkurs. Madsen arbeider hovedsakelig med konkurs, restrukturering og insolvensrett Han har lang erfaring som bostyrer og gjeldsnemndleder og har tidligere vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Madsen har siden etableringen av JUS vært foredragsholder innen konkurs- og panterett samt innen fast eiendoms rettsforhold.