Magnus Dæhlin

Magnus Dæhlin er partner i Advokatfirmaet DSA. Han er spesialisert i skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett og har erfaring som rådgiver i forbindelse med en rekke store kraft- og infrastrukturutbygginger. Dæhlin er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett og har møterett for Høyesterett fra 2012.