Malin Tønseth

Malin Tønseth er spesialisert innenfor compliance og risikostyring. Hun har spisskompetanse innenfor personvern, informasjonssikkerhet og IT-kontraktsrett, samt inngående erfaring fra cyberrisk- og hendelseshåndtering. Andre sentrale compliance fagfelt innbefatter anti-korrupsjon, handelssanksjoner, hvitvasking og ESG/bærekraft.