Morten Goller

Morten Goller er spesialist på anskaffelsesrett, statsstøtterett, tvisteløsning og prosedyre (særlig innen skatterett, i tillegg til anskaffelsesrett). Han var medlem i KOFA fra starten og de første 10 årene, er hovedansvarlig for boken "Anskaffelsesrett i et nøtteskall", og var medlem av Håndhevelsesutvalget som avga NOU 2010:2. Han har også publisert flere artikler om offentlige anskaffelser.