Morten Holmboe

Morten Holmboe (ph.d.) er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen. Han arbeider særlig med strafferett, straffeprosess, politirettslige spørsmål og taushetsplikt. Han har publisert juridiske artikler og bøker siden 1987 innenfor en rekke juridiske emner. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling.