Morten Holmboe

Morten Holmboe (ph.d.) er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen. Han arbeider særlig med strafferett, straffeprosess, politirettslige spørsmål og taushetsplikt. Han har publisert juridiske artikler og bøker siden 1987 innenfor en rekke juridiske emner. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling.

Morten Holmboe er foredragsholder på følgende kurs

 • E-kurs

  Barnerett

  Innføringskurs / 1 juridisk time

  NYTT KURS

September

 • 11.
  sep
  18.
  okt

  Advokatkurset

  Utdanning / 13 juridiske timer / 3 etikktimer / Oslo

  Venteliste
 • 18.
  sep
  25.
  okt

  Advokatkurset

  Utdanning / 13 juridiske timer / 3 etikktimer / Oslo

  Venteliste
 • 25.
  sep
  1.
  nov

  Advokatkurset

  Utdanning / 13 juridiske timer / 3 etikktimer / Oslo

  Venteliste