Morten Holmboe

Morten Holmboe (ph.d.) er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen. Han arbeider særlig med strafferett, straffeprosess, politirettslige spørsmål og taushetsplikt. Han har publisert juridiske artikler og bøker siden 1987 innenfor en rekke juridiske emner. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling.

Morten Holmboe er foredragsholder på følgende kurs

September

 • 2.
  sep
  9.
  okt

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Fullbooket!
 • 9.
  sep
  16.
  okt

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Fullbooket!