Morten Tveten

Morten Tveten er spesialisert innen entrepriserett. Han arbeider mye med forhandlingsoppgaver og juridisk rådgiving overfor større klienter i bygg- og anleggssektoren. Morten har mange års toppledererfaring fra virksomheter i Norge og utlandet og kombinerer juridisk kompetanse med strategisk og praktisk forretningsforståelse. Han har også en Master of Business Administration fra IMD i Lausanne i tillegg til juridisk kompetanse. Digitalisering i bygg- og anleggsbransjen medfører nye og endrete juridiske rammebetingelser. Morten har arbeidet mye med å tilrettelegge nye kontrakts- og samarbeidsformer som fanger opp disse utfordringene. Han er autorisert advokatmekler og er medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg.