Nadia C. Hall

Nadia Christina Hall var ferdig utdannet i 1999 og fikk advokatbevilling i 2002. Hall er partner og styreleder i Elden Advokatfirma AS. Hall har betydelig prosedyreerfaring fra et bredt spekter av saker for domstolene innenfor strafferett samt sivil prosedyre. Innenfor strafferetten har hun særlig bred erfaring med økokrimsaker, herunder korrupsjon, økonomisk utroskap og grove bedragerier. Særskilte kompetanseområder ved siden av strafferett er personskadeerstatning, familie, arv og skifte, og er leder av firmaets faggruppe for erstatningsrett. Hall har også lang erfaring fra kurs og undervisning, og har hatt forelesninger innen yrkesetikk på jusstudiet ved UiO og på Advokatforeningens fagdager. Hall har sittet 2 perioder i etikkutvalget.