Nils Holger Koefoed

Advokat Nils Holger Koefoed er partner i Ro Sommernes advokatfirma. Koefoed arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning og har spesialisert seg innenfor konkurs og restrukturering. Koefoed har oppdrag som bostyrer i konkurs for norske domstoler og er medlem i fagutvalget for konkurs hos JUS.