Ole-Andreas Torgersen

Ole-Andreas Torgersen jobber primært med konkurranserettslige spørsmål, og bistår også selskaper med kontraktsforhandlinger og tvisteløsning. Han arbeider med ulike konkurranserettslige problemstillinger innen en rekke industrier, inkludert etterforskningssaker, fusjonskontroll, utforming av avtaler og overholdelse av konkurransereglene for øvrig. Han har omfattende erfaring med å holde foredrag og kurs om konkurransereglene.