Øystein Nore Nyhus

Advokat Øystein Nore Nyhus arbeider i BAHR. Nyhus er spesialisert innen eiendomsutvikling og tvisteløsning. Han har betydelig erfaring fra Sivilombudsmannen og domstolene. Nyhus har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett, hvor han også har skrevet lovkommentaren til plan- og bygningsloven på Rettsdata.