Per Kaare Nerdrum

Per Kaare Nerdrum var advokat i THOMMESSEN 1988-2005, avbrutt av et drøyt år som dommerfullmektig og et år hos advokatfirmaet Calfee, Halter & Griswold LLP i Cleveland, Ohio. Dommer i Oslo tingrett fra 2006 - pådømt immaterialretts-saker siden 2007. Leder Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser 2013 – 2018. Juridisk eksternt medlem av Den utvidede klagenemnden i Det europeiske patentverket (EPO Enlarged Board of Appeal) fra 2015. Medlem av Dommerforeningens Lovutvalg for privatrett fra 2019.