Peter Hallsteinsen

Peter Hallsteinsen er spesialisert innen kontraktsrett og tvisteløsning, og ga i 2018 ut boken Alminnelig obligasjonsrett på Gyldendal forlag. Han har erfaring fra arbeid som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver ved Sandefjord tingrett. Hallsteinsen har vært prosessfullmektig i et stort antall tvister for domstolene.

Peter Hallsteinsen er foredragsholder på følgende kurs

  • E-kurs

    Byggekontrakter og entrepriserett

    Ajourføringskurs / 9 juridiske timer

    NYTT KURS